Brasem in September

Brasem in September

Dat brasem niet alleen in de zomer bij warme watertemperaturen actief is, bewijst bovenstaande foto. Hier is te zien dat ook later in het jaar (eind september) brasem nog actief naar voedsel aan het zoeken is. Gedurende de koude wintermaanden is de brasem minder actief. Brasems zorgen dus, net als andere witvissen, voor het aanleggen van een voorraad brandstof (voornamelijk vetten) voor de koude maanden. Zo hoeven brasems in koude perioden niet actief naar voedsel opzoek. Voor het aanleggen van deze voorraad ‘vetten’, moeten de brasems veel eten. Dit is een van de verklaringen voor de goede vangsten van witvis in het najaar (vooral de maanden september, oktober en november (bij een warm jaar)).

Vergeet als witvisfanaat gedurende de koudere maanden niet in de sloten binnen woonwijken (waar de foto met brasems is genomen) te zoeken naar brasem of andere witvis. Zeker in de grotere achteraf gelegen en rustige sloten, waar de wind niet te veel vat op heeft en met een evenwichtig bestand aan waterplanten, is de kans om brasem aan te treffen groot.

Er is echter wel een kleine 'maar' bij dit verhaal: de activiteit van brasem blijft natuurlijk afhankelijk van de watertemperaturen. Je kunt dus uitstekend nog in september en oktober (en misschien bij een warm jaar ook nog in november) brasems vangen. Maar als de watertemperaturen lager worden, wordt brasem minder actief. Je zult dus zelf naar de brasem op zoek moeten gaan!

Voor meer informatie over het vissen op witvis (dus ook brasem!) in de winter, zie Witvissen in de winter

Algemene informatie over het witvissen? Lees alles over Witvissen